بورس

نهاد های مالی جدید - ابزارهای مالی - اصطلاحات

0 رای ها
0 جواب ها
26 بازدید

جریان اصلی پایندگی (بینشهایی از دیدگاه ســرمایهگذاران)

شروع موضوع از 24 دسامبر 2014 توسط diba.golestani

آخرین برمبنای diba.golestani

24 دسامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
56 بازدید

فایل ارایه - بورس

شروع موضوع از 10 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

10 دسامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
67 بازدید

وارن بافت - بورس

شروع موضوع از 08 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

09 دسامبر 2014


1 رای ها
0 جواب ها
148 بازدید

آخرین برمبنای hsoft

06 دسامبر 2014


3 رای ها
10 جواب ها
275 بازدید

اصطلاحات بورسی

شروع موضوع از 12 نوامبر 2014 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

05 دسامبر 2014


0 رای ها
4 جواب ها
140 بازدید

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

شروع موضوع از 18 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای hsoft

22 نوامبر 2014


0 رای ها
5 جواب ها
209 بازدید

عرضه اولیه سهام و سود ده یا سوده نبودن آن

شروع موضوع از 17 نوامبر 2014 توسط hsoft

آخرین برمبنای hsoft

20 نوامبر 2014


1 رای ها
5 جواب ها
144 بازدید

مشکل با صورت مالی فملی

شروع موضوع از 13 نوامبر 2014 توسط hsoft

آخرین برمبنای 100557

13 نوامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
42 بازدید

دوره ارزشگذاري سهام

شروع موضوع از 27 اُكتبر 2014 توسط 100605

آخرین برمبنای 100605

27 اُكتبر 2014


0 رای ها
3 جواب ها
5/1K بازدید

مخارج انتقالي به دوره هاي آتي

شروع موضوع از 22 اُكتبر 2014 توسط 100605

آخرین برمبنای a.a

22 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
368 بازدید

سرمايه در گردش ياworking capital

شروع موضوع از 22 اُكتبر 2014 توسط 100605

آخرین برمبنای 100769

22 اُكتبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
33 بازدید

قرارداد آتی

شروع موضوع از 11 ژوئيه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

11 ژوئيه 2014


0 رای ها
1 جواب
43 بازدید

آخرین برمبنای admin

08 ژوئن 2014


0 رای ها
0 جواب ها
30 بازدید

همكاري در شركتهاي مورد رسيدگي

شروع موضوع از 28 مه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

28 مه 2014


0 رای ها
0 جواب ها
45 بازدید

معرفي كتاب ناحسابهاي يك حسابدار

شروع موضوع از 12 مه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

12 مه 2014


0 رای ها
0 جواب ها
14 بازدید

بانک های سرمایه گذاری (شرکت تامین سرمایه)

شروع موضوع از 02 مه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

02 مه 2014


0 رای ها
4 جواب ها
69 بازدید

تورم حاد

شروع موضوع از 19 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

19 آوريل 2014


0 رای ها
1 جواب
79 بازدید

حسابرسي مبتني بر ريسك

شروع موضوع از 19 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

19 آوريل 2014


0 رای ها
0 جواب ها
17 بازدید

زیان و جبران سرمایه

شروع موضوع از 18 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

18 آوريل 2014


0 رای ها
1 جواب
38 بازدید

ثروتمندترين مرد بابل

شروع موضوع از 18 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

18 آوريل 2014


0 رای ها
0 جواب ها
160 بازدید

آموزش چنگال اندرو

شروع موضوع از 18 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

18 آوريل 2014


0 رای ها
0 جواب ها
15 بازدید

اصل وارن بافت

شروع موضوع از 18 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

18 آوريل 2014


0 رای ها
0 جواب ها
25 بازدید

10 نكته كه هر سهامداري بايد بداند

شروع موضوع از 18 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

18 آوريل 2014


0 رای ها
0 جواب ها
9 بازدید

اخلاق حرفه اي

شروع موضوع از 17 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

17 آوريل 2014


0 رای ها
1 جواب
86 بازدید

آخرین برمبنای admin

05 آوريل 2014


0 رای ها
4 جواب ها
290 بازدید

اوراق مشارکت وانواع اوراق مشارکت

شروع موضوع از 05 آوريل 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

05 آوريل 2014


0 رای ها
0 جواب ها
22 بازدید

قرارداد(معامله) آتی

شروع موضوع از 25 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

25 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
13 بازدید

گره معاملاتی چیست؟

شروع موضوع از 13 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

13 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
18 بازدید

نهادهای مالی

شروع موضوع از 07 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

07 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
90 بازدید

آخرین برمبنای admin

06 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
10 بازدید

صندوق زمین و ساختمان

شروع موضوع از 05 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

05 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
20 بازدید

اسناد خزانه

شروع موضوع از 05 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

05 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
10 بازدید

جزئیات تشکیل صندوق جهانی انرژی ایران

شروع موضوع از 05 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

05 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
0 بازدید

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

شروع موضوع از 05 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

05 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
16 بازدید

آخرین برمبنای admin

05 مارس 2014


0 رای ها
0 جواب ها
11 بازدید

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

شروع موضوع از 05 مارس 2014 توسط admin

آخرین برمبنای admin

05 مارس 2014