حسابداری

0 رای ها
4 جواب ها
96 بازدید

آخرین برمبنای blog@oil-khratyn.ir

3 هفته قبل


0 رای ها
0 جواب ها
30 بازدید

آخرین برمبنای 100199

22 مه 2018


1 رای ها
2 جواب ها
194 بازدید

سرمایه فکری

شروع موضوع از 30 نوامبر 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای rainboy75@yahoo.com

26 آوريل 2017


0 رای ها
0 جواب ها
386 بازدید

اهمیت فرایند گزارشگری مالی

شروع موضوع از 23 فوريه 2016 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

23 فوريه 2016


0 رای ها
0 جواب ها
109 بازدید

نسبت کفایت سرمایه

شروع موضوع از 02 دسامبر 2015 توسط a.a

آخرین برمبنای a.a

02 دسامبر 2015


0 رای ها
4 جواب ها
150 بازدید

راهبری شرکتی

شروع موضوع از 02 ژوئن 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

21 نوامبر 2015


0 رای ها
0 جواب ها
783 بازدید

Accounting-Related Certifications and Credentials

شروع موضوع از 16 سپتامبر 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

16 سپتامبر 2015


0 رای ها
4 جواب ها
2/2K بازدید

حق تقدم خرید سهام

شروع موضوع از 14 اُكتبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

24 ژوئيه 2015


1 رای ها
8 جواب ها
846 بازدید

حسابداری سنجش مسئولیت

شروع موضوع از 06 آوريل 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

04 ژوئيه 2015


0 رای ها
5 جواب ها
208 بازدید

حسابداري مديريت

شروع موضوع از 12 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

03 ژوئن 2015


0 رای ها
6 جواب ها
122 بازدید

قانون مبارزه با پولشویی

شروع موضوع از 22 آوريل 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

24 مه 2015


0 رای ها
1 جواب
3K بازدید

ویرایش جدید صورتهای مالی نمونه

شروع موضوع از 07 آوريل 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای Amir.siri

11 آوريل 2015


0 رای ها
3 جواب ها
109 بازدید

شرکتهای سهامی و قوانین مربوط به آنها

شروع موضوع از 11 مارس 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای a.a

12 مارس 2015


0 رای ها
1 جواب
355 بازدید

کلاسهای آموزشی جامعه حسابداران رسمی

شروع موضوع از 02 مارس 2015 توسط 100769

آخرین برمبنای 100557

07 مارس 2015


1 رای ها
0 جواب ها
1/3K بازدید

حسابداری صنایع استخراجی

شروع موضوع از 05 مارس 2015 توسط 100769

آخرین برمبنای 100769

05 مارس 2015


0 رای ها
0 جواب ها
389 بازدید

آخرین برمبنای smagroup

08 ژانويه 2015


2 رای ها
11 جواب ها
163 بازدید

نظرسنجي

شروع موضوع از 06 دسامبر 2014 توسط 100707

آخرین برمبنای 100769

03 ژانويه 2015


1 رای ها
0 جواب ها
192 بازدید

Best Accounting Blogs of 2014

شروع موضوع از 03 ژانويه 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

03 ژانويه 2015


0 رای ها
0 جواب ها
1/1K بازدید

نقطه تعطیلی واحد تجاری

شروع موضوع از 02 ژانويه 2015 توسط a.a

آخرین برمبنای a.a

02 ژانويه 2015


0 رای ها
4 جواب ها
63 بازدید

مشکلاتی از جنس نرخ محصولات دارویی

شروع موضوع از 26 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

27 دسامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
545 بازدید

آخرین برمبنای smagroup

26 دسامبر 2014


0 رای ها
1 جواب
6/1K بازدید

هزینه سربار جذب نشده

شروع موضوع از 19 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

19 دسامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
114 بازدید

برترین شغل در جهان در سال 2014

شروع موضوع از 17 دسامبر 2014 توسط 100707

آخرین برمبنای 100707

17 دسامبر 2014


1 رای ها
8 جواب ها
407 بازدید

افزایش سرمایه

شروع موضوع از 11 ژوئيه 2014 توسط admin

آخرین برمبنای M.H. Jokar

26 نوامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
263 بازدید

انحراف از استانداردهای حسابداری

شروع موضوع از 17 نوامبر 2014 توسط amjadam

آخرین برمبنای amjadam

25 نوامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
66 بازدید

خدمات مالي و مشاوره حسابداري

شروع موضوع از 23 نوامبر 2014 توسط 100707

آخرین برمبنای 100707

23 نوامبر 2014


0 رای ها
3 جواب ها
256 بازدید

کلمه حسابداری

شروع موضوع از 14 نوامبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای 100769

21 نوامبر 2014


1 رای ها
20 جواب ها
2K بازدید

حسابداری دادگاهی و اهمیت آن

شروع موضوع از 12 اُكتبر 2014 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای 100557

29 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
474 بازدید

بهای تمام شده صادرات

شروع موضوع از 20 اُكتبر 2014 توسط amjadam

آخرین برمبنای 100557

21 اُكتبر 2014


0 رای ها
5 جواب ها
2/5K بازدید

ACCA یا CPA?

شروع موضوع از 15 اُكتبر 2014 توسط ABOLFAZL

آخرین برمبنای va.b

18 اُكتبر 2014


0 رای ها
3 جواب ها
3/7K بازدید

تفاوت حساب تنخواه با صندوق؟

شروع موضوع از 18 سپتامبر 2014 توسط ABOLFAZL

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

04 اُكتبر 2014