حسابرسی

موضوعات و مباحث تخصصی مرتبط با حسابرسی

0 رای ها
4 جواب ها
4/9K بازدید

حسابرسی مبتنی بر ریسک - نشریه 150

شروع موضوع از 08 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای azizabady@gmail.com

22 اُكتبر 20170 رای ها
5 جواب ها
216 بازدید

چرا شرکتها حساب سازی می‌کنند؟

شروع موضوع از 03 فوريه 2017 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

28 فوريه 2017


0 رای ها
1 جواب
13K بازدید

منابع آزمون حسابداران رسمی

شروع موضوع از 28 ژانويه 2015 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

31 ژانويه 2015


0 رای ها
7 جواب ها
1/7K بازدید

تایم شیت

شروع موضوع از 19 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

28 ژانويه 2015


1 رای ها
1 جواب
101 بازدید

فاصله انتظارات

شروع موضوع از 22 ژانويه 2015 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

25 ژانويه 2015


0 رای ها
3 جواب ها
645 بازدید

سوال - شبیه ساز مونت کارلو

شروع موضوع از 24 ژانويه 2015 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

25 ژانويه 2015


0 رای ها
12 جواب ها
184 بازدید

تجربه های به ظاهر قانونی

شروع موضوع از 14 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

25 ژانويه 2015


0 رای ها
1 جواب
156 بازدید

انبار گردانی اقلام امانی

شروع موضوع از 13 ژانويه 2015 توسط diba.golestani

آخرین برمبنای 100557

14 ژانويه 2015


1 رای ها
2 جواب ها
200 بازدید

حسابرسی مشترک؛ بهبود یا تخریب کیفیت حسابرسی

شروع موضوع از 04 ژانويه 2015 توسط 100769

آخرین برمبنای 100769

11 ژانويه 2015


0 رای ها
15 جواب ها
718 بازدید

حسابرسی داخلی

شروع موضوع از 17 دسامبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای diba.golestani

30 دسامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
2K بازدید

نکته تخفیفات خرید و فروش

شروع موضوع از 28 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

29 دسامبر 2014


0 رای ها
5 جواب ها
122 بازدید

عدم تعلق به واحد مورد رسیدگی - هزینه ها

شروع موضوع از 28 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100769

29 دسامبر 2014


0 رای ها
3 جواب ها
102 بازدید

مشکلاتی از نوع کالای امانی

شروع موضوع از 27 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100769

28 دسامبر 2014


3 رای ها
2 جواب ها
289 بازدید

شاخص هاي عمليات مشکوک در حسابرسي

شروع موضوع از 03 دسامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

26 دسامبر 2014


0 رای ها
5 جواب ها
1/6K بازدید

نرم افزار حسابرسی

شروع موضوع از 15 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

17 دسامبر 2014


0 رای ها
1 جواب
83 بازدید

مدیریت و حسابرسی

شروع موضوع از 14 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای 100557

17 دسامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
524 بازدید

چرخه حسابرسی

شروع موضوع از 10 دسامبر 2014 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای 100769

13 دسامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
163 بازدید

نرم افزار برنامه ریزی در حسابرسی

شروع موضوع از 08 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

11 دسامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
1/7K بازدید

نامه مدیریت

شروع موضوع از 07 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

08 دسامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
124 بازدید

دانستن حقوق برای حسابرسان الزامیست - پیوست

شروع موضوع از 08 دسامبر 2014 توسط mehrdad7

آخرین برمبنای mehrdad7

08 دسامبر 2014


0 رای ها
8 جواب ها
2/3K بازدید

آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران

شروع موضوع از 13 اُكتبر 2014 توسط va.b

آخرین برمبنای 100557

01 دسامبر 2014


0 رای ها
3 جواب ها
74 بازدید

نظرسنجي

شروع موضوع از 22 نوامبر 2014 توسط 100707

آخرین برمبنای 100707

23 نوامبر 2014


1 رای ها
2 جواب ها
186 بازدید

دید نسبت به حسابرس (خواهشا به هیچ کسی برنخورد)

شروع موضوع از 25 اُكتبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای 100769

26 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
100 بازدید

کیفیت حسابرسی

شروع موضوع از 25 اُكتبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای 100557

25 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
76 بازدید

ثبت شرکت حسابداری و حسابرسی

شروع موضوع از 21 اُكتبر 2014 توسط andayeshgar

آخرین برمبنای 100557

21 اُكتبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
313 بازدید

نقاط قوت و ضعف چک لیستهای حسابرسی

شروع موضوع از 20 اُكتبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

20 اُكتبر 2014


0 رای ها
11 جواب ها
2/7K بازدید

acca

شروع موضوع از 21 سپتامبر 2014 توسط ABOLFAZL

آخرین برمبنای 100557

14 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
906 بازدید

تفاوت بین شواهد حسابرسی و مدارک موید در چیست؟

شروع موضوع از 07 اُكتبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای 100557

09 اُكتبر 2014