زبان و ترجمه تخصصی

0 رای ها
0 جواب ها
9 بازدید

محدودیت های صورت سود و زیان در حسابداری

شروع موضوع از 14 ژوئيه 2018 توسط fgit125@gmail.com

آخرین برمبنای fgit125@gmail.com

14 ژوئيه 2018


1 رای ها
19 جواب ها
1/5K بازدید

برخی از لغات و اصطلاحات حسابداری و حسابرسی

شروع موضوع از 21 اُكتبر 2014 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای radin7@yahoo.com

14 ژوئن 2018


0 رای ها
0 جواب ها
101 بازدید

Trademarks in Auditing

شروع موضوع از 06 فوريه 2017 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

06 فوريه 2017


0 رای ها
0 جواب ها
152 بازدید

Activity-Based Costing Method in Accounting

شروع موضوع از 23 سپتامبر 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

23 سپتامبر 2015


0 رای ها
0 جواب ها
229 بازدید

Control self-assessment

شروع موضوع از 18 اوت 2015 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

18 اوت 2015


0 رای ها
7 جواب ها
234 بازدید

The ESSENTIAL ACCOUNTING DICTIONARY

شروع موضوع از 02 سپتامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

15 اُكتبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
105 بازدید

آخرین برمبنای S.Shokri

27 سپتامبر 2014


0 رای ها
2 جواب ها
2/1K بازدید

بررسی مقابله ای ساخت جمله(1):(Contrastive Analysis)

شروع موضوع از 26 سپتامبر 2014 توسط S.Shokri

آخرین برمبنای S.Shokri

27 سپتامبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
189 بازدید

نگاهی به سیر تحول فرهنگ های لغات مترادف و متضاد

شروع موضوع از 23 سپتامبر 2014 توسط S.Shokri

آخرین برمبنای S.Shokri

23 سپتامبر 2014