مسائل مهم روز ایران و جهان

A quick guide to gleaning what’s most important in just a few minutes

0 رای ها
0 جواب ها
3 بازدید

آخرین برمبنای blog@oil-khratyn.ir

3 هفته قبل


1 رای ها
0 جواب ها
83 بازدید

"Big Four "plan to set up in Iran

شروع موضوع از 18 دسامبر 2016 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

18 دسامبر 2016


0 رای ها
3 جواب ها
170 بازدید

آخرین برمبنای 100557

23 اُكتبر 2015


0 رای ها
5 جواب ها
159 بازدید

مسائل مهم روز ایران

شروع موضوع از 05 دسامبر 2014 توسط Amir Farzanefar

آخرین برمبنای Amir Farzanefar

05 مه 2015


0 رای ها
3 جواب ها
88 بازدید

چــالـش اسـتعداد و نیروی انسانی ماهر

شروع موضوع از 09 مارس 2015 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

16 مارس 2015


0 رای ها
2 جواب ها
56 بازدید

انجماد ترازنامه بانک های ایرانی!

شروع موضوع از 26 ژانويه 2015 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای 100557

28 ژانويه 2015


1 رای ها
0 جواب ها
341 بازدید

سهام خزانه در ایران ممنوع نیست ! ! !

شروع موضوع از 12 ژانويه 2015 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

12 ژانويه 2015


0 رای ها
2 جواب ها
33 بازدید

آخرین برمبنای 100557

26 نوامبر 2014