راهکارهای توسعه صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟

0
admin این مطلب رو نوشت. 16 فروردین 1393

راهکارهای توسعه صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟

به نام خداوند جان و خرد

1 نظرات
0
admin این مطلب رو نوشت. 27 فروردین 1393

صندوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذارای افرادی که از باراز بورس اوراق بهادار شناخت و اطلاعات کامل ندارند ابزار مناسبی می باشد، مهم ترین عامل در توسعه صندوق های سرمایه گذاری تبلیغات مناسب و آموزش صحیح می باشد، تبلیغات نیز نباید به گونه ای باشد که موجبات توقع سود آوری در هر شرایط را برای سرمایه گذار ایجاد کند، دانستن این موضوع که می توانیم سرمایه خود را در اختیار فردی قرار دهیم که در زمینه سرمایه گذاری تخصص و مهارت کافی را دارا می باشد و سازمان بورس اوراق بهادار نیز با نظارت کامل ریسک نکول سرمایه را به حداقل می رساند از جمله اطلاعاتی است که منجر به جذب سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری خواهد داشت که خود نیز عامل رونق بازار بورس را فراهم می آورد.

به نام خداوند جان و خرد


273 نفر از 920 عضو ما 1216 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.