فاصله انتظاراتی

0
100769 این مطلب رو نوشت. 04 مهر 1393

با سلام همکاران عزیز شما بعنوان عضوی از حرفه حسابرسی کشور فاصله انتطاراتی از حسابرس را چطور ارزیابی می کنید؟ منظور از فاصله انتظاراتی این است که بین آنچه استفاده کنندگان از صورتهای مالی از حسابرس انتظار دارند و آنچه حسابرس به آن جامه عمل می پوشاند چقدر فاصله و انحراف وجود دارد.

طه احمدزاده

1 نظرات
0
100557 این مطلب رو نوشت. 11 مهر 1393

سلام اگر بخواهم در یک جمله عنوان کنم به نظرم حرفه حسابرسی در ایران خیلی خیلی جوان است و تجربه و توان لازم برای نشستن در مقام یک قاضی را ندارد
چرا؟ چون تعداد زیادی از حسابرسان فعلی معنای واژه ذینفع را سهمدار اصلی شرکتها می‌دانند و جلب رضایت خاطر وی‌ و حفظ روابط و مناسبتها را بر حفظ و عمل به ائین رفتار حرفه‌ای ترجیح می‌دهند، در چنین شرایطی نیاز سایر ذینفعان شناسایی نخواهد شد و اگر شناسایی نیز بشود متاسفانه در گرازشات حسابرسان زیر سطح اهمیت خواهند بود و به آن پرداخته. نمی شود.

چرا؟ چون علی رغم گذشت بیش از 3 دهه از عمر حسابرسی در ایران و سپری شدن بیش از یک دهه از عمر جامعه حسابداران به این نتیجه نرسیده‌ایم که موسسات حسابرسی کوچک و نیز شاغلین انفرادی چه خطر بزرگی برای اینده این حسابرسی است! به اعتقاد من برای رسیدن به شرایطی که گرازشات حسابرسی و صورتهای مالی اهداف همه ذینفعان را تا حدامکان برطرف سازد باید موسسات حسابرسی در اندازه‌های بزرگ شکل بگیرند تا بتوان به استقلال به تمام معنا و مفهومش رسید. ادغام موسسات حسابرسی بزرگ و تبدیل شدن آنها از BIG 8 به BIG 4 و درآینده نزدیک BIG 3 تاییدی است بر مطالبی که عنوان کردم.

چرا؟ چون در حال حاضر جامعه حسابداران رسمی قادر به ارائه کلاسهای کاربردی برای فهم استانداردهای حسابرسی و کاربردی نمودن آنها نیست که علت انگشت شمار بودن اساتید شایسته برای امر تدریس در حرفه است چگونه ممکن است با وجود چنین ضعفی بتوان نیازهای استفاده کنندگان را به نحو مطلوب فراهم ساخت.

چرا؟ چون اقتصاد ما به شددت به دولت وابسته است و با وجود چنین وابستگی‌ای به هزار و یک دلیل حسابرس قادر به ایفای صحیح نقش خود نیست. به عنوان یکی از هزار می‌پرسم چگونه انتظار دارید در شرایط فعلی که سازمان حسابرسی متولی استانداردهای حسابداری و حسابرسی است نیاز ذینفعات و نیاز دولت یکسان قلمداد شود.

آخرین ویرایش 23 مهر 1393

samir karamkhani


273 نفر از 920 عضو ما 1216 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.