Futures Contract یا قرارداد آتی نوعی ابزار مشتقه است که قابلیت خرید وفروش در بازار های مالی را دارد.
در این قرارداد فروشنده متعهد می شود در سر رسید معین، مقدار معینی از یک دارایی مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و طرف مقابل هم تعهد می کند که آن دارایی را با آن مشخصات خریداری کند. دو طرف قرارداد به عنوان ضمانت برای انجام تعهداتشان وجهی را نزد اتاق پایاپای می گذارند و متعهد می گردند متناسب با تغییرات قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند.

به نام خداوند جان و خرد