نهادهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار به سه دسته کلی تقسیم می شوند: دسته اول: نهادهایی هستند که به ‌عنوان واسطه معاملات اوراق بهادار عمل می‌ کنند، مانند شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های تأمین سرمایه. دسته دوم: واسطه‌هایی هستند که سرمایه‌ها را از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کنند و به نام خودشان در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل را بین سرمایه گذاران تقسیم می‌کنند. شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، جزء نهادهای مالی دسته دوم محسوب می‌شوند. دسته سوم: نهادهای مالی را شامل می شوند که نه به عنوان واسطه خرید و فروش اوراق بهادار عمل می کنند ونه سرمایه دیگران را مدیریت می‌کنند، بلکه خدمات تخصصی دیگری در بازار سرمایه ارائه می‌دهند. موسسات رتبه بندی، مشاوران سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، بازارگردان ها وشرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از جمله نهاد های مالی دسته سوم می باشند.

به نام خداوند جان و خرد